Gräva pool i Malmö

Varmt välkommen ska du vara till vårt företag – vi kan hjälpa dig med din poolgrävning i Malmö med omnejd.

Det är inte helt omöjligt att gräva pool för hand, men det är förstås ingenting vi rekommenderar. Det första och kanske enskilt viktigaste steget när det kommer till ett poolbygge är trots allt markarbetet.

Vart vill ni att poolen ska stå? Hur bred vill ni att poolen är? Hur djup pool vill ni ha? Planeringen inför ett poolbygge är oerhört viktig varför vi är noggranna med att erbjuda ett kostnadsfritt hembesök för att lämna offert inledningsvis.

Pooltillverkare finns det numera väldigt många av. De presenterar alla just sin typ av poolmodell som de hävdar är bäst för dina behov. Därför är det kritiskt att du har kunskapen som krävs inte bara för att välja rätt modell men även för att poolen slutligen ska passa din tomt.

Visserligen kan vi komma med rekommendationer redan innan ni valt ut en pool ni vill låta bygga, men det vanligaste är att vi blir inkluderade först efter att valet av pool och storlek gjorts. Vår uppgift blir då – utöver att lämna en offert – se till att poolen passar bra på tomten och att vi presenterar en plan för markarbetet som är tänkt att ta plats.

Först när allt detta är gjort har vi möjligheten att presentera en offert. Då det finns många olika poolmodeller och alla tomter är unika är det kritiskt att det inledande markarbetet blir korrekt utfört – annars riskerar kostnaderna att skena iväg. Vi har sysslat med att gräva pool i Malmö under många, många år.

Vad ingår i markarbete för poolen?

  • Gräva för poolen  
  • Köra bort uppschaktade massor (här ingår kostnader både för själva bortforslingen och tippavgifter)
  • Förbereda markbädd och dränerings system
  • Gjuta betong platta (isolerad eller oisolerad) * Bara om ni har valt modell som står på betong platta.
  • Återfylla pool med material av hög kapillaritet (exempelvis makadam)

Hur lång tid tar det att gräva en pool?

En helt vanlig pool med måtten 4×8 m med ett djup på 1,5 meter (schaktat ungefär 185 cm djupt) kan vi potentiellt få klar på så lite som 3 dagar (marbädd och dränering) – det här är naturligtvis något som varierar avsevärt från tomt till tomt.

Saker som spelar roll är bland annat hur stor din tomt är och hur nära gropen för poolen är till närmsta plats som är lämplig för vår lastbil att stå på i syfte att lasta schaktmassorna. Hur omständigt det är för oss att få fram våra maskiner till arbetsplatsen. Vilken sorts schaktmassor marken består av. Planerar du på att gräva pool för att den sedan ska stå på en betongplatta kan det ta oss ytterligare 3 dagar att slutföra arbetet då vi måste gjuta plattan.

Betongen måste även torkas vilket tar upp till 30 dagar – dock är det helt okej att börja montera väggar så tidigt som efter 3-5 arbetsdagar.

Vad händer om berg eller stora stenar påträffas under poolanläggning?

Med blotta ögat är det omöjligt att se genom marken. Därför är det kritiskt att du i förväg försöker ta reda på så mycket information det bara går vad gäller din tomt. Det finns 2 alternativ för oss ifall vi stöter på berg eller sten vid en poolgrävning.

Alternativ 1: Man kan försöka flytta poolgropen i syfte att undvika berg- och stenspräckning eller dylika alternativ.

Alternativ 2: Ta bort berg eller sten med bästa möjliga metod.

Logistik

Du måste börja planera starten av markarbeten för din pool så tidigt det bara går. Tillsammans behöver vi gemensamt avvakta att arbetet inte påbörjas alldeles för tidigt. I värsta fall kan väggar i poolgropen rasa ner om den tillåts stå öppet tillräckligt länge.

Experter på att gräva pool i Malmö

Behöver du hjälp med att gräva pool i Malmö – tveka inte på att ta kontakt med oss.

Vi är experter och kan hjälpa dig undvika vanliga fällor och misstag samtidigt som vi finns till för eventuella frågor du kan tänkas ha.